Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı için Çevrimiçi Bilgilendirme Webinarı

Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı için Çevrimiçi Bilgilendirme Webinarı

Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı için Çevrimiçi Bilgilendirme Webinarı

Uygun başvuru sahipleri ile ilgili Hibe Başvuru Rehberindeki bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi/sahipleri)

Ana Başvuru sahibi

(1)          Hibe almaya hak kazanabilmek için ana başvuru sahibinin:

•             Tüzel kişiliğe sahip olması, ve

•             Aracı olarak hareket etmeyip faaliyetin, varsa eş-başvuru sahibi/sahipleri ile birlikte, projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması ve

•             Özellikle iş destek ve girişimciliğin gelişimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olması ve,

•             Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları birlikleri, veya Belediyeler veya

•             Ortak Kullanım Tesisleri, Kuluçka Merkezleri, Girişimcilik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan ve örgün eğitimin bir parçası olmayan ve iş destek kuruluşları ve üniversitelerle ilintili olması)), Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversiteler vb. tüzel kişiler. (Tüzel kişiler özellikle kendi yasalarıyla tanımlanan tüzel kişiliklere atıfta bulunur: Kuruluşun tüzüğüne göre belirlenecek ve kuruluşun Türk ulusal hukukuna tabi bir belgeyle kurulduğunu göstermelidir.) ve

•             Türkiye'nin Ankara, Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya veya Mersin illerinde kurulmuş olması gerekmektedir.

Başvurusunu tek veya Eş-başvuru Sahipleri ile birlikte yapma kararı Ana Başvuru Sahibi’ne aittir.

Ana Başvuru Sahibi, hibe almaya hak kazanması halinde faydalanıcı unvanı kazanır ve EK G (Özel Koşullar)’da belirtildiği üzere koordinatör olarak tanımlanır. Koordinatör Sözleşme Makamı’nın ana muhatabı olacaktır. Koordinatör, diğer Eş-başvuru Sahibini/Sahiplerini (varsa) temsil edecek ve onlar adına hareket edecek, projenin tasarım ve uygulamasını koordine edecektir.

Eş-başvuru sahibi/sahipleri

•             Eş-başvuru sahibi/sahipleri, projenin tasarımına ve uygulamasına katılırlar ve giderleri de ana başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.

•             Eş-başvuru sahiplerinin, başvuru sahibi için belirlenen tüm uygunluk kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

•             Eş-başvuru sahipleri, Hibe Başvuru Formu’nun 4. bölümünde yer alan ‘Eş Başvuru Sahibi Yetkilendirme Belgesi’ni imzalamak zorundadır.

•             Eş-başvuru sahibi/sahipleri (varsa), hibe almaya hak kazanması/kazanmaları durumunda, (koordinatörle birlikte) projenin faydalanıcısı/faydalanıcıları haline gelecektir.

(2)         ICMPD, genel prensipler doğrultusunda ve orantılılık ilkesi kapsamında, aşağıdaki durumlarda bulunan başvuru sahiplerinin (ve eş başvuru sahiplerinin) başvurularını kabul etmeyecektir:

a.           iflas, acz veya tasfiye işlemleri;

b.           vergi veya sosyal güvenlik primi ödemelerine ilişkin yükümlülüklerin ihlali;

c.            yanlış beyan dâhil olmak üzere ciddi mesleki suiistimal;

d.           sahtecilik;

e.           yolsuzluk;

f.            bir suç örgütüyle ilgili davranış;

g.           kara para aklama veya terörün finansmanı;

h.           terör suçları veya terör faaliyetleriyle bağlantılı suçlar;

i.             çocuk işçiliği ve diğer insan ticareti türleri.

Bu bakımdan, ana başvuru sahipleri ve eş-başvuru sahipleri, Doğruluk Beyanı’nı (Ek F) imzalayarak yukarıda bahsedilen durumlardan biri içerisinde olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar.

Hibe kararı sırasında AB'nin kısıtlayıcı tedbirler listelerinde  yer alan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmaz .

(3) Aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

•             Siyasi partiler ve bunlara bağlı yapılar bu Teklif Çağrısı kapsamında ana başvuru sahibi/eş-başvuru sahibi olmaya uygun değildir.

•             Bireysel ticari işletmeler veya işletme grupları, bu Teklif Çağrısı kapsamında ana başvuru sahibi/eş-başvuru sahibi olmaya uygun değildir. Ancak, ilgili olduğu durumlarda, iştirakçi olarak katılabilirler.

•             Bakanlıkların ve merkezi kamu kurumlarının il/bölge/ilçe müdürlükleri, bu Teklif Çağrısına ana başvuru sahibi ve eş-başvuru sahibi olarak katılamaz, fakat iştirakçi olarak yer alabilir.

 

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER)

Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı için Çevrimiçi Bilgilendirme Oturumu

 

Tarih: 07.07.2021, Çarşamba

Yer: https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_pl-yMyGkTjeTmldq5mSIoA

 

Gündem

07.07.2021

 

15.30-15.45

Açılış Konuşmaları

  • Dimitrina Karayotova, Program Yöneticisi, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı
  • Pınar Yapanoğlu, Portfolyo Yöneticisi, ICMPD
  • Kadriye Gül Yeşilkaya, Uzman, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

 

15.45-16.15

Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı için Kılavuz Sunumu

  • Mehmet Çağlar Aydın, Hibe Yönetimi Ekibi Lideri

 

16.15-16.30

Soru & Cevap

-Zoom programı üzerinden yalnızca yazılı sorular kabul edilecektir.

 

 

Notlar: Oturum kaydedilecek ve sunum paylaşılacaktır.

Oturum Türkçe olarak gerçekleştirilecek ve  İngilizce&Arapça çeviri sağlanacaktır

Galeri