Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi Kurulması ve Ankara'da Dijital Oyun Sektörü Kapasitesinin Geliştirilmesi (ATOM)” Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi Kurulması ve Ankara'da Dijital Oyun Sektörü Kapasitesinin Geliştirilmesi (ATOM)” Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ’nin yürütücüsü olduğu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ortaklığı ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı(TOSYÖV) iştirakiyle yürütülen “Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi Kurulması ve Ankara'da Dijital Oyun Sektörü Kapasitesinin Geliştirilmesi (ATOM)” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda projenin sunumu yapılarak, projenin yaratıcı endüstriler ekosistemine yapacağı katkılara vurgu yapıldı. Proje kapsamında fiziksel ve teknik altyapısı güçlü bir merkezin kurulması ile dijital oyun sektöründeki girişimci ve girişimci adaylarına işlik sağlanması, danışmanlık, mentörlük destekleri verilmesi ve teknik laboratuvar imkanlarının sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

“Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi Kurulması ve Ankara'da Dijital Oyun Sektörü Kapasitesinin Geliştirilmesi (ATOM)” Projesi ile dijital oyun sektöründeki girişimcilik faaliyetlerinin destekleneceği son teknoloji altyapı ve üst yapıya sahip bir merkez kurulması ve kurulacak merkez ile yaratıcı endüstriler sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, bu sektörde gelir ve istihdam olanaklarının arttırılması, yaratıcı ekonomi alanında faaliyet gösteren ilişkili sektörlerin hizmet taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Ankara yaratıcı endüstriler sektöründe uluslararası düzeyde bir üretim merkezi haline gelecek ve Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak girişimciler desteklenmiş olacaktır.

Galeri