Yapım İşi İçin İhale İlanı

Ankara Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen) kapsamında sağlanan mali destek ile Çamlıdere’de Aluçdağı Macera Parkı Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Körler Mah. İklimnur Sokak No:9 Çamlıdere/Ankara adresinden veya www.ankaraka.org.trinternet adreslerinden temin edilebilir. 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 28/02/2017 Saat 13:00.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ankaraka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 28/02/2017 tarihinde, saat 13:00’da ve Körler Mah. İklimnur Sokak No:9 Çamlıdere/Ankara adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.