Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programı Sertifika Töreni

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programı Sertifika Töreni

Ankara Kalkınma Ajansı’nın Ankara’da eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği eğitim programı, 20 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen sertifika töreni ile sona erdi. Ankara Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilen törende, eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık’tan aldı.

Dış ticaret ve e-ticaret olmak üzere iki farklı başlıkta düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin bu alanlarda kapasitesini geliştirecek teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı. Dış Ticaret Eğitim programı ile Ankara’da eğitim görmekte olan 35 üniversite öğrencisine toplamda 22 saatlik dış ticaret eğitimi verildi. Öğrencilere, Bir Kariyer Alanı Olarak Dış Ticaret, AB ve GATT Anlaşması Çerçevesinde Türk Dış Ticaret Rejimi ve Mevzuatı, Dış Ticarette Düzenlenmesi Gerekli Belgeler, Alınması Gereken İzin ve Sertifikalar ve Bunların Analizleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS’2010, İhracat Alacaklarının Tahsili Yöntemleri ve Bu Alanda Uygulanan Uluslararası Kurallar, İhracatı Teşvik Sistemi ve Hibe Şeklinde Devlet Yardımları, Uluslararası Ticarî Sözleşmeler ve Sözleşme Uygulamaları ve Dış Ticaret Simülasyonu konuları detaylı bir biçimde anlatıldı. E-Ticaret Eğitim programı kapsamında ise ticaretin dijitalleşme süreci ile birlikte almakta olduğu yeni şekli, e-ticaret ve dijital dönüşüm ile birlikte ortaya çıkan yeni iş modelleri, yatırım süreçleri, dijital medya araçlarıyla güçlenen müşterilerin pazarlama iletişimini nasıl değişime zorladığı, hukuk ve güvenlik alanlarındaki yenilenme ihtiyaçları, şirketlerin ve kurumların bu değişime uyum sağlamak için atması gereken adımlar ve ticaretin geleceğini şekillendiren eğilimler ele alındı. 20 saatlik programda ayrıca, ulusal ve uluslararası başarı hikâyeleri paylaşılırken, başarılı sonuçlanmayan örnekler üzerinde de duruluyor.

Sertifika töreninde öğrencilerle bir araya gelerek, programla ilgili değerlendirmelerini ve önerilerini dinleyen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Üniversite öğrencilerinin küresel ölçekte rekabet edebilmeleri için Dış Ticaret ve E-ticaret kavramlarını en iyi şekilde bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Verilen eğitimler ile üniversite öğrencilerinin bu alanda kapasitesini geliştirerek hem gelecekte istihdam edilecekleri firmaları hem de kendilerinin kuracakları girişimleri desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın gençlere yönelik eğitim programları ve destekleri devam edecek.