TED Üniversitesi Arayüz Kurulumu Fizibilite Raporu

Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Üretilmesinde Tasarım Odaklı ve Disiplinlerarası  Arayüz Kurulumu Fizibilite Raporu