TechAnkara Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları Türk Telekom, Temsan ve Türksat A.Ş. ile Devam Ediyor

TechAnkara Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları Türk Telekom, Temsan ve Türksat A.Ş. ile Devam Ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bölge Planı kapsamında Ankara için çizdiği 10 yıllık stratejik yol haritasındaki öncelikler doğrultusunda katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılmasının, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesini arttırarak ithal ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması amacıyla “yerli tedarik ve iş birliği buluşmaları” projesini başlatmıştı.

Proje kapsamında, Ankara’da faaliyet gösteren büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim kurarak maliyet düşürücü, yenilikçi, rekabet avantajı ile birlikte değer zincirlerine katkı sağlayacak tedarik alanları ile ilgili saha çalışması da tamamlanmıştı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen projede makro ölçekte Ankara’nın iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefi ile yola çıkılmış ve projeye çok kısa bir sürede yoğun başvuru talebi olmuştur. Projenin ilk periyodunda büyük şirketlere ürün veya hizmet sunarak yerli tedarik ağına katılmak isteyen firmaların yaptığı başvurular değerlendirilmiş ve aday firmalara ziyaretler başlamıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yerli üreticilerin üretim ve tedarik kapasitelerinin artırılması, endüstrinin talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümler sunulmasını amaçlayan Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Ajansımız, Ankara’da faaliyet gösteren ve üretim girdisi olarak önemli miktarda bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın alan veya ithal eden büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim geliştirmiştir ve yaklaşık 400 tane tedarik potansiyeli olan firmaya ziyaret gerçekleştirilerek birebir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Şimdiye kadar MAN, TAİ, Mitaş Poligon, Emniyet Genel Müdürlüğü, FNSS ve Arçelik ile Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 150 tane firmaya söz konusu firmaların ihtiyacına yönelik yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümlerini sunum yaparak tanıtma imkanı verilmiştir.

Söz konusu buluşmalar sonrasında firmaların yaptıkları görüşmeler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından diğer ilgili firmalar ile kurumsal düzeyde takip edilmekte ve tedarikçi adayı firmalara devlet destekleri, sertifikasyon, markalaşma, kurumsallaşma ve ticarileşme noktalarında rehberlik sağlanmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı yürütülen Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları Projesi büyük firmalar ile kurumsal düzeydeki buluşmalarına TÜRK TELEKOM, TEMSAN ve TÜRKSAT A.Ş.  firmaları ile devam etmektedir. Bu süreçte tedarik zincirine değer katmak isteyen aday firmalar https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/auth/login  üzerinden yapacakları başvurularla projede yer alabilirler.

Ajansımız, “yerli tedarik ve iş birliği buluşmaları” projesine yoğun talep nedeniyle, hem Ankara’daki diğer büyük firmalar ile kurumsal düzeyde görüşmeye hem de tedarik zincirine değer katmak isteyen aday firmaların başvurularını almaya devam etmektedir. Bu etkinlik, listemize yeni eklenecek firmalar ile de devam edecektir.