TechAnkara Girişimcilik Merkezi Teknoloji Ticarileştirme Programı ile Faaliyetlerine Devam Ediyor

TechAnkara Girişimcilik Merkezi Teknoloji Ticarileştirme Programı ile Faaliyetlerine Devam Ediyor

2016-2017 yıllarında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Ankara Girişim Projesi kapsamında Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine  “TechAnkara 2019 Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı” ile devam ediyor.

Proje süresince, her girişimci her biri 4 saatlik 6 seanstan oluşan toplam 24 saatlik mentörlük desteği alacak. Bu kapsamda yürütülen mentörlük ve eğitim hizmetleri, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulmuş olan "TechAnkara Girişimcilik Merkezinde", tüm girişimci-katılımcılara ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca mentörler, girişimcilere iş planları ve modelleri hazırlanması konusunda tavsiyede bulunarak ticari bağlantılar, finansman bağlantıları sağlayacak; diğer gerekli organizasyonel ve iş ile ilgili hususlarda da danışmanlık sunuyor. Böylece, Ankara’da yerel iş deneyimi, bilgi zenginliği ve iş ağı paylaşımına yön verilerek yeni ve gelişmekte olan girişimlerin yatırım potansiyelini artırmak hedefleniyor.

Kalkınma Ajansı yetkilileri, ürünlerin ticarileştirilme fırsatının yanında programa dahil olan girişimcilerimizin, Ankara Kalkınma Ajansı’nın veritabanına dahil edilerek Ajans tarafından yürütülen diğer faaliyetlerde yer alma hususunda avantaj elde edeceklerini ve Ankara’nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağının katma değer yaratacak teknoloji odaklı girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, “genç istihdamının” artırılacağını vurguluyor.