Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilen Alt İşveren İşçilerine İlişkin Sözlü Mülakat Sınav Duyurusu

Sürekli İşçi Kadrosuna Başvuruları Kabul Edilen Alt İşveren İşçilerine İlişkin Sözlü Mülakat Sınav Duyurusu

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen işçilerin, sürekli işçi kadrosuna geçişi için yapılacak olan sözlü mülakat sınavı, 22 Mart 2018 Perşembe günü, saat 10:00’da Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olup, anılan tarih ve saatte başvurusu kabul edilen çalışanların hazır bulunması gerekmektedir. İlgili usul esaslar gereği bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

Tespit Komisyonu Kararına Göre Sınava Girmeye Hak Kazananlar

 

SIRA NO

ADI SOYADI

1

Abdullah ŞAKAR

2

Betül DEMİR

3

Cevat ARSLAN

4

Erdal KUŞ

5

Evren GÜMÜŞMADENOĞLU

6

Fecri KUNTKIR

7

Hüseyin GÖKDUMAN

8

Mehmet Ali CAN

9

Murat BİRLİKER

10

Nurten GÜLBAY

11

Orhan ÇELEBİ

12

Özgühan ŞİRİN

13

Pınar ALICI

14

Pınar GÖKGÖZ

15

Satılmış ÜLVAN

16

Selma AKGÜMÜŞ

17

Sinem YILMAZ

18

Soner ERÇİN

19

Şevket ŞAHİN

20

Yeliz ŞAĞBAN

21

Zeynep UZUNLU