Sürdürülebilir Bir Turizm İçin Uygulamalı Hamam Müzesi Projesinin Ekonomik Etki Analizi

Sürdürülebilir Bir Turizm İçin Uygulamalı Hamam Müzesi Projesinin Ekonomik Etki Analizi

Etki Analizi Çalışması kapsamında Sürdürülebilir Bir Turizm İçin Uygulamalı Hamam Müzesi Projesinin Ekonomik Etki Analizi Raporu.