Savunma Sanayi Endüstriyel Tasarım Merkezi Fizbilite Raporu

Savunma Sanayi Endüstriyel Tasarım Merkezi Fizbilite Raporu

Bu rapor Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen, Ankara ve çevresinde savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterecek bir Endüstriyel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin fizibilite çalışmasını projesinin çıktılarını içermektedir.