Sanayii Bölgelerindeki İş Gücü İle Mesleki Eğitim / Öğretim İlişkisinin Güçlendirilmesi Ostim, İvedik Ve Sincan Organize Sanayii Bölgeleri Örneği

Sanayii Bölgelerindeki İş Gücü İle Mesleki Eğitim / Öğretim İlişkisinin Güçlendirilmesi Ostim, İvedik Ve Sincan Organize Sanayii Bölgeleri Örneği

Mesleki ve teknik eğitim, “milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması,araştırılması, geliştirilmesi, organizasyonu ve eşgüdümü ile yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütünü” şeklinde tanımlanabilir.