Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Eğitim Adı: Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Sıklık: Her ay bir kez olmak üzere yılda 12 kez, ayrıca kurum/kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda da verilmektedir.

Süre: 14 saat

Katılımcılar: Proje hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilmektedir.

Eğitmenler: Ajans uzmanları

İçerik: Uygulamalı olarak proje döngüsü eğitimi verilmektedir. Proje fikrinin belirlenmesi; sorun, paydaş, hedef ve strateji analizleri; mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması, faaliyetlerin ve kaynakların planlanması.

Önceki Dönemler:

  • Düzenli olarak her ayın son Çarşamba ve Perşembe günleri
  • Talep edilmesi halinde uygun zamanlarda

Başvuru Şekli: Eğitimlere başvuru Ajans web sayfası üzerinde duyurulan başvuru formu aracılığıyla yapılmaktadır. Yeni açılacak eğitimler için Ajans web sayfasını düzenli takip ediniz.

Eğitim almak isteyen kurumlar yazı ile başvuru yapmalıdır. Eğitimin verilebilmesi için en az 10 kişi olması gereklidir.

Başvuru/katılım ücreti: Ücretsiz