Personel Alımı İptal İlanı

Ankara Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200'üncü maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 28'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR51 Düzey 2 Bölgesinde çalıştırılmak üzere 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personeli alımı için ilana çıkmıştır.

Başvurular 27 Kasım 2020 – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır. Uzman personel için herhangi bir başvuru yapılmamış olup destek personeli alımı için yapılan başvurular sonucunda 10 personel adayı sözlü yarışma sınavına davet edilmiştir. Bu adaylardan 7'si sözlü yarışma sınavına girmiş olup adayların gerekli başarı puanına ulaşamamaları nedeniyle personel alımı iptal edilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Galeri