OSTİM Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Kurulması Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

OSTİM Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Kurulması Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, OSTİM Teknopark tarafından yürütülen “OSTİM Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Kurulması” projesinin açılış toplantısı yapıldı.

OSTİM Teknopark Turuncu Bina’da gerçekleşen açılışta OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN, projenin önemine değinerek Teknopark yapısında sunulan hizmetlerin dışında Ajans desteğiyle yürütülen projenin ekosisteme katkılarından bahsetti. OSTİM'de bulunan girişimciler ve firmalar başta olmak üzere tüm girişimcileri atölyeyi kullanmaya davet etti.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif ŞAYIK, Ankara'nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısına vurgu yaptı. Projede kurgulanan atölye ve mentorluk programları ile seri üretim ve ticarileştirme aşamalarının desteklenerek güzel sonuçlar elde edileceğini belirtti.

OSTİM Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya ÇAĞLAR, konuşmasında Teknopark’ın mevcut durumunu, fiziki yapısını, ofislerini ve sunulan hizmetleri özetleyerek; kurulan atölyenin sadece prototip ve imalat hizmetleri vermeyeceğini, aynı zamanda girişimcilere şirket değerlemesi, iş yönetimi, sunum teknikleri, prototipleme teknikleri, dijital pazarlama,  finans ve hukuk alanlarında mentörlük programları sunulacağını vurguladı.

 “OSTİM Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Kurulması” projesi ile teknoloji tabanlı firmalara yönelik, prototip üretimi ve Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlayacak alternatifli makine parkuru ve ofis şeklinde kullanabilecek alanları olan bir atölyenin oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşturulan bu atölye ile ülke endüstrisi için katma değeri yüksek, milli ve yerli üretim odaklı ürünlerin üretilebilmesi, makine ve teçhizat israfının önüne geçilebilmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi, prototip imalat sürelerinin kısalması, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılması ve çeşitli teknik alanlarda mentorluk desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle atölyenin sunacağı olanaklar sayesinde üretim odaklı, ticarileşmeye yakın, yenilikçi bir perspektiften hareketle ürün geliştirilmesine katkı sağlanmış olacaktır.