Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kalecik - 2
Başkomutanlık’a, Çankırı sancağı dâhilinde Kalecik kasabasında harap olan eski kalenin etrafındaki evlere zarar vermesinden dolayı, tamir edilmesi veya yıkılması hususunda Ankara mutasarrıflığı ile yapılan yazışmalar, Meclis kararı ile birlikte, görüşü alınmak üzere Başkomutanlık’a gönderilmesi hususu arz olunur. Konuyla ilgili yetki elbette sizindir.