Öğrencilere Dış Ticaret Eğitimi

SANAYİ GAZETESİ

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dış Ticaret Eğitim Programı başladı.

Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda, Ankara'da insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi ve özellikle de Ankara'da ihracatın artırılması hedefleriyle düzenlenen eğitimde, üniversite öğrencileri dış ticaret alanında uygulamalı ve teknik bilgi edinmelerinin yanı sıra Ankara'nın dış ticaret potansiyelini de tanıyacak.

Ajans olarak Ankara'nın dış ticaret hacminin geliştirilmesine verdikleri önemi vurgulayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "2017'de 6,7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Ankara, ülkemizin dış ticaretinde yüzde 5'lik paya sahip bulunuyor. Ankara'da dış ticaret alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik değerli bir eğitim veriyoruz. Daha önce ihracatçılara, firmaların dış ticaret birimlerinde çalışanlara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak da düzenlemiş olduğumuz dış ticaret eğitimleri sonucunda ortaya çıkan bilgi birikiminin Ankara'da ihracatın artırılmasında ve ülkemizde ihracat için belirlenmiş olan 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Küpürler