ODTÜ TEKNOKENT -Lamagama

2009 senesinde Sanayi Bakanlığı'ndan Teknogirişim Ar-ge teşviki alarak Lamax Hareket Yakalama ve Analizi sistemini ürettik. Sonrasında 2010 senesinde Kosgeb'e kabul edildik ve Pars Askeri Piyade Taktik Eğitimi Simulatörü'nü üretmeye başladık. Kasım 201 Oda Sony Playstation ile yaptığımız anlaşma sonrasında PS3 için resmi olarak içerik geliştirici olarak çalışmaya başladık. Bu zamandan sonra Sony Avrupa ve Amerika Store'larına 180'den fazla ürünümüz girdi ve 2011 senesinde 250 bin dolardan fazla içerik ihracatı yaptık. Bu kapsamda Lamagama, Sony Playstation ile çalışmakta olan ilk ve tek firma. Hali hazırda çalışmakta olduğumuz 3 oyunumuz var: Sprint, Egg & Roll ve Ouadratum Mortis. Sprint ve Egg&Roll, IOS için, sırasıyla Ocak 2012 sonunda ve Mart 2012 sonunda piyasaya sürülecek. Egg&Roll aynı zamanda PSVita için Haziran 2012 sonunda pazara girmiş olacak. Bu açıdan Egg & Roll, PSVita için Türkiye'de üretilen ilk oyun, ayrıca dünyada bu platformdaki sayılı ilklerden biri olacak. Ouadratum Mortis, yani Er meydanı, PS Move için üretilmekte olan bir kutu oyunu olup 2011 Aralık ayında Ankara Kalkınma Ajansı'ndan Yenilikçi Uygulamalar Desteği ile kendi bütçesinin % 50'sini destek olarak almaya hak kazandı. QM birçok özelliğiyle PS3 için de yenilikçi özelliklere sahip. Gerek teknogirişim firmaları, gerekse Türkiye'deki Teknokent'lerde bulunan Ar-Ge firmaları Türkiye için "dünya standartlarında" ve bazen çok daha üstünde yenilikçi ürünler üretmektedir. Biz de bu firmaların arasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üretmekte olduğumuz oyunlar gerek mobil platformun gerekse konsol platformunun gerektirdiği görsel kaliteyi ve yazılım Ar-Ge niteliğini yakalamış bulunmaktadır. Hedeflerimiz; kısa vadede üretmekte olduğumuz oyunları kendi platformlarında pazara sürüp bu konuda Türkiye'nin ekonomik gücüne güç katmak, uzun vadede ise her yıl bir önceki seneki ihracat rakamlarımızı 1,5 katına çıkartarak, istikrarlı büyüme sağlayan, mobil oyun ve konsol platformlarında güçlü ve başarılı bir oyun firması olmaktır.

Lamagama Game Technologies was established in i METU Techno City in 2009; and is working on moL- bile and console games and simulation. İn 2009, we produced Lamax Motion Capture and Analysis Systems by getting a Technopreneurship R&D promotion from Ministry oflndustry. Later in 2010 we got accepted to KOSGEB and started to produce Pars Military Infantry Tactical TrainingSimulator. İn November2010, we officially started working as a contentdeveloperfor PS3 afteran agreement with Sony Playstation. After this, över 180 products entered the Sony Stores ofEurope and America and in 2011 we made content export över than 250 thousand dollars. İn this sense, Lamagama is the one and only company working with Sony Playstation. There are 3 games that we are currently working on: Sprint, Egg & Roll and Ouadratum Mortis. Sprint and Egg & Roll for IOS will be released at the end ofJanuary 2012 and March 2012, respectively. Egg & Roll for PSVita will be released at the end ofJune 2012. Egg & Roll for PSVita is the fırst game produced in Turkey in this sense, and it will be one of the firsts on this platform in the vvorld. Ouadratum Mortis, that is Field ofContest, is a box game produced for PS Move and is entitled to have the 50% ofits budget as a support from Ankara Development Agency with Innovative Applications Support in December 2011. OM has many ınnovative features for PS3. Technopreneurship companies and R&D firms in Techno Cities in Turkey produce "world class" and even better ınnovative products for Turkey. We are glad to be among those companies. Our games now have attained visual quality and softvvare R&D features that both mobile and console platforms reguire. Our goals are: to contribute to Turkey's economy by releasing our games in a short time and to be a successful andpovverful game company achieving steady growth in mobile game and console platforms by increasing ourprevious export rates 1.5 folds everyyear.