Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerine Yönelik Üç Boyutlu Modelleme ve Eklemeli Üretim Teknolojileri Eğitimi Tamamlandı

Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerine Yönelik Üç Boyutlu Modelleme ve Eklemeli Üretim Teknolojileri Eğitimi Tamamlandı

Ankara Kalkınma Ajansının mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ana amacına katkı sağlamak üzere Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar sonucu düzenlediği “Üç Boyutlu Modelleme ve Eklemeli Üretim Teknolojileri Eğitimi” programı 5 Şubat 2020 tarihinde sertifika töreniyle son buldu.

Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bilişim ve elektrik-elektronik teknoloji alanlarından öğrenciler, üç günlük eğitim boyunca Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara Girişimcilik Merkezinde  ve ODTÜ Tasarım Fabrikası tesislerinde 3 boyutlu tasarım, modelleme ve yazıcı teknolojileri hakkında teorik bilgi aldılar, teorisi hakkında bilgi edindikleri konularda grup çalışmalarıyla tasarım/model geliştirerek bu model üzerinde pratik yapma şansı buldular. ODTÜ Tasarım Fabrikası eğitmenleri rehberliğinde üç boyutlu yazıcı ve lazer kesim teknikleriyle prototip modeller üreten öğrenciler, program sayesinde hem eğitim hayatlarına hem de kariyerlerine katkı sağlayacak yeni bilgi ve beceriler edinmiş olmalarının memnuniyeti dile getirdiler.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık programla ilgili, “Sanayide kullanılan yeni teknolojiler ve malzemeler hakkında genel bilgilerin verildiği,  3 boyutlu üretim teknolojileri, 3 boyutlu tasarım yazılımları, malzeme ve prototip üretimi, parametrik tasarım ve üç boyutlu model üretimi konularının alanında uzman akademisyenler tarafından aktarıldığı eğitim programının mesleki ve teknik liselerdeki gençlerimizin gelecek vizyonlarına önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı özellikle sanayi ve mesleki eğitim alanındaki ilişkilerin teknik altyapı yetersizliği nedeniyle sekteye uğrayabildiği dezavantajlı konumdaki okul ve öğrencilerine ihtiyaç duyulan destekleri sağlamaya devam edecektir.” değerlendirmelerinde bulundu.