Mamak İlçesi Çocuk Yoksulluğu Haritalandırması Projesi

Mamak İlçesi Çocuk Yoksulluğu Haritalandırması Projesi

Herkes tarafından kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte, genel bir ifadeyle yoksulluk, asgari yaşam standardının gerektirdiği temel gereksinimlerin karşılanamaması durumu olarak ifade edilebilir.