Mal Alımı/Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine: Nallıhan 2016 Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 2 Lottan oluşan mal alımı/hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Lot 1: Gezi Teknesi Yapımında Kullanılacak Ekipman/Malzeme/Donanım Alımı

Lot 2: Gezi Teknesi Yapımı Ustalık Hizmet Alımı

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Aliağa Mah. Bursa Cad. No: 24/B Nallıhan/ANKARA adresinden veya www.ankaraka.org.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 25.11.2016 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ankaraka.org.tr  adresinde yayınlanacaktır. 

Teklifler, 25.11.2016 tarihinde, saat 14:00’da ve Aliağa Mah. Bursa Cad. No: 24/B Nallıhan/ANKARA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.