Mal Alımı için ihale ilanı

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yenimahalle/ANKARA’da Yüksek Saflıkta Magnezyum Diborür MgB2 Süperiletkeninin Üretilmesi Ve Türkiye'nin İhracat Değerlerinin Arttırılması için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında aşağıdaki alımlar yapılacaktır.

 

LOT 1: 1 adet Diboran Gazı Reaktörü

              1 adet Güç ve Sistem Kontrol Panosu

              1 adet Kimyasal Buhar Çöktürme Sistemi

              1 adet Tel Çekme Sistemi

              1 adet Tüp Fırın

LOT 2: 2 adet 2 kg Sodyum Borhidrür

              1 adet 500 gr Lityum Borhidrür

              1 adet 20 kg Magnezyum

              1 adet 100 kg Potasyum Tetrafloroborat

              1 adet 5 kg 1-Butyl-3-Methylimidozolium

              1 adet 50 kg 1-Ethyl-3-Methylimidozolium Tetrafloroborat

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Batı Sitesi Mah. Tahsin Kahraman Cad. Gersan San. Sit. No:100 Yenimahalle/ANKARA adresinden veya www.radonmedical.com.tr  ve www.ankaraka.org.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26.12.2016/Saat: 14.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.radonmedical.com.tr  ve www.ankaraka.org.tr  adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 26.12.2016 tarihinde, saat 14.00’da ve Batı Sitesi Mah. Tahsin Kahraman Cad. Gersan San. Sit. No:100 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.