Makine Sektörüne Teknik Destek

Ankara Kalkınma Ajansı ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) arasında teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Verilerinin Etkin Kullanılmasına Yönelik Yetkinliğin Arttırılması” projesi için sözleşme imzalandı. Eğitim programları içeren proje ile MAKFED ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin öncelikle Girişimci Bilgi Sistemi olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından veri madenciliği ile bilgi üretme kapasiteleri geliştirilecek. Bu çerçevede karar alıcılara yerinde ve doğru bilgi üretimi mekanizmaları desteklenecek. MAKFED bünyesinde sağlanan kurumsal iyileştirmenin sürekliliği ile makine sektörü için temel bilgi kaynağı haline gelecek bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

 

Galeri