Kültürel ve Sosyal Hizmet Modeli Oluşturulması İçin Yoksulluk Araştırması

Kültürel ve Sosyal Hizmet Modeli Oluşturulması İçin Yoksulluk Araştırması

Yoksulluk, çağrışımları açısından sert bir kavramdır. Tarih boyunca toplumlarda siyasi ve ahlaki bir sorun olarak süregeldiğini görmekteyiz.