Kasım Ayı PCM Eğitimi Başvuruları Açıldı

Kasım Ayı PCM Eğitimi Başvuruları Açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini artırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan yeni eğitim programı Kasım ayı içinde 2 gün olarak (05-06 Kasım 2019) Ajans binasında gerçekleştirilecektir.

Eğitimlerde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Eğitimler 2019 yılı boyunca belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edilecektir. Bir eğitim programı için ortalama katılımcı sayısı 30 ila 40 kişi olarak düşünülmektedir. Aynı eğitim oturumuna bir kurumdan ikiden fazla katılımcı alınamayacaktır. Sistemden kaydı gerçekleşen katılımcılara, eğitim başvurusu sırasında belirtilen e-posta adresi üzerinden eğitim tarihi, saati, programı gibi bilgiler iletilecektir. Kaydı sistem üzerinden alınan katılımcılara bir davet maili gönderilecektir. Tarafımıza bildirilen mail ya da telefon numarasındaki sorunlardan veya kurumumuzdan kaynaklanan bir nedenle ulaşılamayan katılımcılar (sistemden kaydı başarılı olarak alınmış) 05 Kasım 2019 tarihinde eğitime katılmak üzere saat 09.15’te Ajansımız adresinde hazır bulunmalıdır.

Başvuru                                      

Kontenjanımız dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz. Diğer eğitimlerimiz için lütfen web sayfamızı takip ediniz.