Kalkınma'nın Bölge Planı Hazır

Türkiye'nin en gelişmiş kenti konumunda olan Ankara'nın cazibesinin arttırılması için birçok projenin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı'nca hazırlanan ve 2011-2013 yıllarını kapsayan Ankara Bölge Planı'nda yer alan bilgilere göre Ankara'nın yaşam kalitesi yüksek, dünyayla rekabet eden ve yeniliğin başkenti olması hedefleniyor. Bölge Planı'nda önümüzdeki dönemde şu hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor:

Yurt içinde ve yurtdışında başarılar gösteren, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere imza atan nitelikli insanları Ankara'ya çekmek ve bölgeye hizmet etmelerini sağlamak için çeşitli geri dönüş programlan düzenlenerek teşvikler ve desteklerle Ankara'ya hizmet özendirilecek.

Sosyal sermayeyi güçlendirerek bölge uluslararası bir kültür sanat merkezi haline getirilmelidir. Bölgenin öne çıkan kültür sanat kurumları, kişileri, etkinlikleri değerlerinin uluslararası tanıtımı yapılacak ve markalaşması sağlanacak; Altyapı ve hizmetlerde bölge içi dengesizlikler giderilecek.

Bölge içi göç azalacak Bölge içi göçü azaltmak için ilçelerde özgün mesleki eğitim imkanları ve istihdam alanları geliştirilecek. Göçle gelen nüfusun ihtiyaçları karşılanarak kente uyumu sağlanacak ve beşeri potansiyeli değerlendirilecek. Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal içermeye duyarlı bir biçimde uygulanması desteklenecek.

Yoksullukla mücadele için böl; genelinde alternatif gelir ve istihdam alanları geliştirilecek. Toplumun sosyal dışlanmaya maruz kalan kesimlerinin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültür yaşama aktif katılımı sağlanacak. ı dinamik ve eğitimli işgücü için istihdam olanakları arttırılacak. Nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim projeleri geliştirilecek.

Küpürler