Kalkınma Uzmanları Ankara'da buluştu

26 kalkınma ajansından uzmanlar, Kalkınma Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nin (BGUS) hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara’da bir araya geldi. BGUS’un Mekansal Organizasyon Stratejileri konulu çalışma toplantısı 12-14 Mart 2012 tarihleri arasında yapılıyor.

Kalkınma ajansları planlama birimi uzmanlarının ve Kalkınma Bakanlığı’ndan yetkililerin katıldığı BGUS hazırlık çalışması 12-14 Mart tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, bölgesel gelişme alanında yönetişimin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, bu çerçevede gerek merkezi ve gerek bölgesel düzeyde yönetişimin daha etkili kılınmasına yönelik pek çok adımın atılmış ve atılmakta olduğunu belirtti. BGUS’un bu anlamda merkezi düzeyde bölgesel gelişme açısından doğru, etkili ve etkin kararların alınması anlamında büyük önem taşıdığını kaydetti. Özellikle bölgelerde yönetişimin geliştirilmesinde ise hazırlanan Bölge Planları rehberliğinde kalkınma ajanslarının önemli rol oynadığını ifade etti. Bu noktadan hareketle kalkınma ajanslarının deneyimlerinin ve hazırlanan Bölge Planlarının Bölgesel Gelişmenin Ulusal Stratejisi’ni belirleyecek önemli çıktılar sunduğunu belirtti. Daha sonra konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı ise kalkınma ajansları olarak bölgesel gelişme stratejilerine ve ulusal planlara daha fazla destek verecek aşamaya gelindiğine dikkat çekti. Balcı, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

İki gün sürecek çalışmada kalkınma ajansı uzmanları bölgesel deneyimlerini paylaşma imkanı bulurken, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nin oluşmasına katkı verecek. Bölgesel gelişmeyi sağlayacak politikaların belirlenmesini amaçlayan çalışmalar çerçevesinde 26 kalkınma ajansından önerilerin ele alınacağı toplantı sonunda ulusal stratejiye yön verecek çıktıların elde edilmesi bekleniyor.