Kalkınma Kurulu Üyeliği Başvurusu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde “Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur” hükmü yer almaktadır.

Kalkınma Kurulu; farklı toplum kesimlerini bir araya getirerek bölgenin sosyal sermayesinin Ajansa taşındığı, bölgenin sorun ve potansiyellerinin değişik bakış açılarıyla ve ortak akılla ele alındığı, böylece Ajans faaliyetlerinin bölgedeki paydaşlarca yönlendirilebildiği bir platformdur.

25/07/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiminden sonraki dönemde Kalkınma Kurulunda yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar aşağıda sunulan form ile talepte bulunabilirler.

İstekli kurum ve kuruluşların bilgisayar ortamında dolduracakları aşağıdaki dosyayı uyelik@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile göndermesi, ayrıca ıslak imzalı formu Ankara Kalkınma Ajansı Öveçler 1322.Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara adresine elden ya da postayla ulaştırması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi için;

Telefon : 0 (312) 310 03 00 - Halise Uysal
E-posta : 
uyelik@ankaraka.org.tr