Kalkınma Ajansı Mali Desteğini Artırdı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2011 yılı teklif çağrısı kapsamındaki mali destek programlan ile sağlanacak toplam desteği 25 milyon TL'ye, 'Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı' bütçesini ise 15 milyon TL'ye çıkardı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı'nın onayıyla 2011 yılı teklif çağrısı kapsamındaki mali destek programlan ile sağlanacak toplam desteği 25 milyon TL'ye, 'Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı' bütçesini ise 15 milyon TL'ye çıkardı.

Ajans, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunca alınan karar ve Kalkınma Bakanlığı'nın onayıyla 2011 yılı teklif çağrısı kapsamındaki mali destek programlan ile sağlanacak toplam desteğin 25 milyon TL'ye çıkarılması, daha önce 10 milyon TL olarak belirlenen 'Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı' bütçesinin 15 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Bu çerçevede Ankara'nın 1. derece gelişmişlik düzeyine sahip ilçelerine yönelik ayrılan 6 milyon TL'lik kısmının 9 milyon TL'ye yükseltilmesi, kalan kısmının ise 2., 3., ve 4. derece gelişmişlik düzeyine sahip ilçelere tahsis edilecek.

Küpürler