İyi Tarım Uygulamaları İçin Teknik Destek

İyi Tarım Uygulamaları İçin Teknik Destek

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Tarımda Kalite Uygulamaları Kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi” için sözleşme imzalandı.

Nallıhan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan program ile iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kırsal alanda birebir çiftçilerle çalışan teknik personele verilecek eğitimler ile Nallıhan İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kurumsal modernizasyonu çerçevesinde kapasite artışının sağlanması ve kurumsal yetkinliğin artırılması amaçlanıyor. Eğitim programı sonunda, Nallıhan için en uygun tarımsal ürünlerin belirlenmesi, gübreleme, sulama gibi iyi tarım teknikleri hakkında mesleki donanımların markalaşma sürecinin alt yapısı ile birleştirilecek ve modern tarım konusunda bilgi, tutum ve becerilerin geliştirilmesi sağlanacak.

Galeri