İstatistiklerle Ankara, 2011

ÖNSÖZ

Ankara Kalkınma Ajansı, 21. yüzyılda Dünyada gelişen yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma modellerinin Ankara ilimize uyarlanarak özgün kalkınma stratejilerinin ve projelerinin üretilmesine yönelik destekler sağlayan bir merkez olma amacıyla yola çıkmıştır. Ankara vizyonu ortak aklın bir ürünü olarak,  “Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara” şeklinde tespit edilip; ekonomi ve siyaset alanlarında başta kendi bölgesi olmak üzere dünya çapında roller üstlenen, yabancı yatırımlar için çekim merkezi niteliğinde küresel bir başkent haline gelen ve ard bölgesiyle ekonomik ve sosyal bütünleşmesini sağlayarak bölgesine yüksek ekonomik ve sosyal katma değer sağlayan bir Ankara’ya ulaşılması amaçlanmıştır. Kurumumuz toplumsal sorumluluğunun bilincinde, güvenilirlik ve şeffaflıktan asla taviz vermeden katılımcı anlayışla hareket etmeyi ilke edinmiştir.

Bu hedef ve ilkeler bağlamında, Ankara ilini niceliksel veriler ışığında daha yakından tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek amaçlı, “İstatistiklerle Ankara” adlı çalışmamızın ikincisini siz değerli okuyucularımızın kullanımına sunmaktan memnuniyet duyarız.

Genel Sekreter
Doç. Dr. Asım BALCI