İş ve İnşaat Makineleri Sektörüne Yönelik Fizibilite Çalışması

İş ve İnşaat Makineleri Sektörüne Yönelik Fizibilite Çalışması

Ankara’da iş ve inşaat makineleri sektörü analizi ve verimlilik merkezi kurulması için fizibilite çalışması Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Ankara’da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi  İle Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması” için sözleşme imzalandı. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun başvuru sahibi olduğu çalışmada Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi proje ortağı olarak yer alıyor. Çalışma ile Ankara’da iş ve inşaat makineleri sektörünün küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik analizler yapılacak. Analizlerin ardından makine sektörüne hizmet vermesi amaçlanan verimlilik merkezinin fizibilitesi hazırlanacak.  Ankara’nın toplam ihracatta Türkiye beşinci olduğu belirtilirken, makine ihracatında ikinci sırada olduğu vurgulanıyor. Çalışmanın sektörün önünü açacak politikalara yön vermesi bekleniyor.

Galeri