İnternet Ticaretinde Aracılı Pazarlama Ağı (ITAP) Projesinin Ekonomik Etki Analizi

İnternet Ticaretinde Aracılı Pazarlama Ağı (ITAP) Projesinin Ekonomik Etki Analizi
Etki Analizi Çalışması kapsamında İnternet Ticaretinde Aracılı Pazarlama Ağı (ITAP) Projesinin Ekonomik Etki Analizi Raporu.