İnovasyon ve Rekabet Araştırmaları Merkezi Projesi açılışı yapıldı

İnovasyon ve Rekabet Araştırmaları Merkezi Projesi açılışı yapıldı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2011 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “İnovasyon ve Rekabet Araştırmaları Merkezi Projesi” açılışı, çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile 16 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Merkez ile Ankara’nın rekabetçi sektörleri olan bilişim ve medikal sektörlerinde inovasyon potansiyeli harekete geçirilecek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde, Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2011 Yılı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı ile hayata geçirilen  “İnovasyon ve Rekabet Araştırmaları Merkezi”, rekabet araştırmaları gerçekleştirerek aynı zamanda inovasyona ilişkin fırsatlar yaratacak. Projenin açılış toplantısına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Bilim, Sanayi ve Teknoloj, Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan, Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, OSTİM Başkanı ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Barca,  İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, yanı sıra çok sayıda akademisyen ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin, üniversitelerin pratiğin içine girip sektörle birlikte çalışabilme kabiliyetini gösterememesi olduğuna dikkati çekerek, açılışını gerçekleştirdikleri çalışmanın bunun olumlu ve pozitif bir örneğini teşkil edeceğini söyledi. İnovasyon kavramının her zaman rekabeti sevmediğini ifade eden Tosun, bu iki konuyu bir arada kullanmak için kuralların çok iyi konulması gerektiğini, araştırma merkezindeki çalışmalarla bunları göreceklerini kaydetti. Araştırma Merkezi'ndeki sorumluluğun, tüm üniversite tarafından alınması gerektiğini belirten Tosun, ''Araştırmaların ve sonuçların, sektörün işine yarayacak, kağıtlar üzerinde kalmayacak, icracı ve sonuç alıcı olması gerekiyor'' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ise üretilmiş olan bilginin, ne kadarının hayata geçtiği konusunun önemli olduğunu belirterek, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin, hayata geçirilecek ve ticarileştirilecek çalışmalara imza atmalarını temenni ettiğini söyledi. Arslan, Türkiye'nin sahip olduğu kaynakların israf edilmemesi gerektiğini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı ise rekabetçiliğin, hayatın her alanını kuşattığını ifade ederek, bu kavramın, Türkiye'de toplumun değişik kesimleri tarafından geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Eğer birileri hakketmeden kazanıyorsa orada rekabetten bahsedilemeyeceğini vurgulayan Kaldırımcı, ''Rekabet, fırsatçılığa, ülkenin kaynaklarının atıl bir şekilde kullanılmasına karşı olmaktır'' diye konuştu. Uzun yıllardır böyle bir merkezin açılışı için çaba gösterdiklerini ifade eden Kaldırımcı, bunun şimdi gerçekleşme aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da son dönemde bir paradigma değişikliğine gittiklerini ve hem desteklerini hem de yönetim modellerini değiştirdiklerini belirterek, KOBİ'lerin yeni ekonomiye adaptasyonu anlamında bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını vurguladı.

İnovasyon ve rekabet kavramlarının yeni dönemde önem kazandığını dile getiren Kaplan, bu kapsamda üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini aktardı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç.Dr. Asım Balcı da açılışı yapılan projeyi önemsediklerini kaydederek, proje ile Ankara'nın rekabet düzeyinin çok daha ileri düzeye geleceğini ve ülkenin kalkınması konusunda daha iyi çalışmalar yapılabilecek duruma ulaşılacağını anlattı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ise araştırma odaklı bir üniversite olarak kurulduklarını belirterek, açılışını yaptıkları merkezin, üniversitenin temel felsefesini yansıttığını dile getirdi. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, yüzde 70-80'inin, sanayinin yönlendirmesi ile olduğunu kaydeden Doğan, üniversite olarak buna önem verdiklerini belirtti.

Proje hakkında bilgilerin de verildiği bir sunum gerçekleştirilen açılış toplantısının sonunda, üniversite ile çeşitli kuruluşlar arasında bir takım işbirliği protokolleri imzalandı.

Uluslararası pazarlarda rekabet edilecek

Ankara’nın medikal ve bilişim sektörlerine ait bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde rekabet araştırmalarının yapılacağı merkezde ayrıca, uluslararası pazarlara yönelik mal ve hizmet üretilmesi için medikal ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulacak. Öte yandan, merkez çalışmaları ile medikal ve bilişim sektörlerindeki tüm bölgesel paydaşların (büyük firmalar, KOBİ’ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları) sektörün inovasyon performansının artması için işbirliği yapma konusunda cesaretlendirilmesi ve yönlendirilmesi hedefleniyor.