Hukuksal Okuryazarlık

Hukuksal Okuryazarlık

Eğitim Adı: Hukuksal Okuryazarlık

Sıklık: Senede bir kez, TechAnkara Proje Pazarı etkinliğinden önce

Süre: 16 saat

Katılımcılar: TechAnkara Proje Pazarında projesini sergileyecek 100 girişimci

Eğitmenler: Ajans personeli ve Ajansın hizmet aldığı danışmanlar

İçerik:

 1. Fikri mülkiyet ve korunması
  1. Marka
  2. Patent
  3. Telif
  4. Faydalı model
  5. ‘Know-how’
 2. Şirket türleri ve şirket kurma
  1. Şahıs şirketi
  2. Limited şirket
  3. Anonim şirket
  4. Şirket kurma aşamaları ve ana sözleşme
 3. İş hukuku
  1. İşçinin rekabet yasağı
  2. İş kazaları
  3. Gizlilik
 4. Sözleşmeler hukuku
  1. Son kullanıcıyla sözleşme
  2. İş ortaklarıyla sözleşme
  3. Yatırımcılarla sözleşme
 5. Vergi hukuku
  1. Gelir vergisi
  2. Kurumlar vergisi
  3. Vergi teşvikleri
 6. Kişisel verilerin korunması
  1. Özel hayatın gizliliği
  2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
  3. Kişisel veri işlenme şartları
  4. Kişisel verisi işlenen kişilerin hakları
  5. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
 7. Yatırım hukuku
  1. Melek yatırımcı
  2. VC
  3. PE
  4. Kitle fonlaması
 8. Yurtdışına açılma
  1. E-ticaret
  2. Yurtdışında şirket kurma


Önceki Dönemler:

 • 4,9,11 Kasım 2019, Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Ankara Salonu
 • 8-9 Kasım 2018, Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Ankara Salonu

Başvuru Şekli: Ajans web sitesi üzerinden TechAnkara Proje Pazarına proje sunarak.

Başvuru/katılım ücreti: Ücretsiz