Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile ASO 1. OSB’de ‘’ 1. OSB Atık Isı Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirilmesi Fizibilite Çalışması’’ için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Ayaş yolu 25. km. 06935 Sincan / Ankara adresinden veya www.aosb.org.tr  ve www.ankaraka.org.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 14.03.2017 Saat: 15.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.aosb.org.tr ve www.ankaraka.org.tr  adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 14.03.2017 tarihinde, saat 15.00’de ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Ayaş yolu 25. km. 06935 Sincan / Ankara adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.