Genel Sekreterlik

Ajansın icra organı olarak, kalkınma planı çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışır. Genel sekreterlik; genel sekreter, birim koordinatörleri, uzmanlar ve destek personelinden oluşur.