Gençler Üretiyor Sanayi Gelişiyor

“Gençler Üretiyor, Sanayi Gelişiyor”projesi kapsamında temel veri toplama çalışması, hem projenin uygulanması ve değerlendirilmesi hem de daha sonraki karar alma aşamaları için önemli bir çalışmadır.