Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizbilite Çalışması Yapılacak

ANADOLU

Ankara Kalkınma Ajansı ile Gelecek Araştırmaları Derneği arasında "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" için sözleşme imzalandı.

 Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" başlıyor. Gelecek Araştırmaları Derneği tarafından yürütülecek çalışmada Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü proje ortağı olarak yer alıyor. Projeye ilişkin sözleşme Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ve Gelecek Araştırmaları Derneği Başkanı Coşkun Dolanbay katıldığı törende imzalandı. 6 ayda tamamlanması planlanan çalışmada, Ankara'da bir uzgörü merkezi kurulması, buna ilişkin metodolojilerin geliştirilmesi ve pilot çalışmaların yürütülmesi amaçlandı. Proje ile ayrıca akıllı uzmanlaşma alanlarının tanımlanması ve sıçrama yapma potansiyeli olan sektörlerin belirlenmesi sağlanacak. Proje sonunda bölgesel politikalara yön verebilecek ve liderlik yapacak bir Gelecek Araştırmaları Merkezinin kurulması için gerekli olan kurumsal yapı, organizasyon yapısı, hukuksal model ve sürdürülebilirlik modelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Küpürler