Geçmişten Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat Evi Projesi

Geçmişten Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat Evi Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen “Geçmişten Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat Evi” projesi ile Ankara Kalesi turizmine farklı bir boyut getirilmesi amaçlanıyor. Proje açılış toplantısı 21 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Kadın ve Gençlik Platformu Derneği tarafından yürütülen "Geçmişte Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat Evi" projesi ile Ankara’da kadın kimliğinin tarihi serüveninin ortaya çıkarılması ve gelecek kuşaklara anlatılması amaçlanıyor.

Sheraton Otel'de düzenlenen "Geçmişten Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat Evi" projesinin tanıtımında, Ankara'da yaşamış, geçmiş uygarlıkların kadınlarına ait yaşam biçimleri, kullandıkları bireysel eşyalar, takılar, giysiler gibi Ankara kadınını simgeleyen objeler hakkında bilgiler toplanarak, takıların ve giysilerin reprodüksiyonlarının yapılması hakkında konunun uzmanlarınca konuşuldu. Kadın ve Gençlik Platformu Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Rüveyde Akbay, projenin dünden bugüne Ankara'da yaşayan kadınların giysilerinin, yaşantılarının, takılarının ele alındığı bir sergi haline getirileceğini belirtti. Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut da bugünü eskiyle bağdaştırarak, bir şeylerin yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, serginin kalıcı hale gelmesini istediğini ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinin olacağına inandığını dile getirdi.