Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonucu

Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Sonucu

Aşağıda başvuru bilgileri yer alan projenin 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2011 tarihli ve 2011/10 gündem no’lu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

BAŞVURU NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI
TR51/11/DFD/0001 Beypazarı Belediyesi Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi