Dislektik Bireylerin Profil Çıkarımı, Eğitim İhtiyaçları, Bu Bireylere Hizmet Veren Birimlerin Eğitim İhtiyaç Analizi

Dislektik Bireylerin Profil Çıkarımı, Eğitim İhtiyaçları, Bu Bireylere Hizmet Veren Birimlerin Eğitim İhtiyaç Analizi

Projenin genel amacı, dislektik bireyler için eğitim politikaları geliştirilerek bu bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek, onların öz güvenli ve bağımsız yaşamalarına, toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmaktır.