Çubuk İlçesi Yoksulluk Dağılım Analizi ve Güncel Beklentiler

Çubuk İlçesi Yoksulluk Dağılım Analizi ve Güncel Beklentiler

Çubuk ilçesinin sosyo ekonomik yapısını ortaya koymak. İlçenin sahip olduğu kıymetlerin farkındalığını artırarak bu farkındalığın olası gelişim planlarında kullanılabilmesi için ilgili mercilerin ve halkın dikkatinin çekilmesi.