Bilişim ve Ankara

Bilişim sektörünü tüm boyutlarıyla ele alan “Bilişim ve Ankara” başlıklı araştırma, kurulum sürecindeki Bilişim Vadisi sürecini de kapsayan analizleri içinde barındıran bir referans kaynak olarak tasarlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Araştırmalar Serisi’nin üçüncü yayını olan "Bilişim ve Ankara" adlı çalışmada, bilişim sektörünün dünü ve bugünü ele alınırken, bilişim vadilerinin ülkelere getirdiği katma değer örneklerle gözler önüne seriliyor. Bilişim Vadisi'nin nerede yapılacağı tartışmalarının  yoğun olarak yaşandığı günlerde yayınlanan araştırmada, daha önce birçok akademik çalışma ve tarafsız kurum tarafından neden Ankara’nın Bilişim Vadisi için en uygun yer olduğu sonucuna varıldığı açıklanıyor.

Araştırmada, Bilişim ve Yazılım Kümelenmeleri ile ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon alanında lokomotifi haline gelen Ankara’nın mevcut durumu istatistiklerle özetleniyor. Ankara teknoparklarında bulunan yabancı sermayeye sahip firmaların tüm Türkiye’deki yabancı sermayeye sahip teknopark şirketlerinin %50’sinden fazla olduğu bulgusu, araştırmanın önemli tespitlerinden birisi olarak göze çarpıyor. Ayrıca araştırmada, Ankara üniversitelerinin sanayi ile işbirliği yapma ve teknoloji üretmedeki üstünlüğü gerçekleşen San-Tez ve TÜBİTAK projeleri istatistiklerinde görsel ve sayısal olarak sunuluyor.  Dünya bilişim vadisi örneklerinin de kapsamlı bir biçimde yansıtıldığı çalışmada, bilişim vadilerinin ülkelere yaptığı katma değerler örnekler aracılığıyla açıklanıyor. Altyapı, insan gücü, politik öncelikler ve kurumsal yapısı ile de başarılı bir portre çizen Ankara’nın Bilişim Vadisi için uygun bir adres olduğu sonucu da araştırmada şöyle özetleniyor: "Ülkemizde bilişim konusunda aktif bütün faktörlerin göz önüne alındığı ve stratejik önceliklerin devreye girdiği bir değerlendirmede Ankara öne çıkmaktadır."

Dokümanlar