Beypazarı'nın turizm potansiyeli harekete geçiyor

Beypazarı'nın turizm potansiyeli harekete geçiyor

Ankara Kalkınma Ajansı’nın Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Beypazarı Ticaret Odası tarafından yürütülen Gelenekten Geleceğe Beypazarı Projesi'nin tanıtım toplantısı 30.01.2012’de tarihi Taş Mektep’te gerçekleştirildi. Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Çalışkan ve çok sayıda katılımcı ile Ankara Kalkınma Ajansı izleme uzmanlarının katıldığı toplantıda projenin amaçları ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı. Proje ile Beypazarı’nda bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerde turizm danışma ofisinin kurulması, ulusal ve uluslararası fuarlara etkin katılımın sağlanarak Beypazarı’nın tanınırlığının artırılması yanı sıra girişimcilik ve pazarlama eğitimleri ile de ekonomik kapasitelerinin iyileştirilerek turizm sektöründe yeni iş sahalarının ve istihdamın artırılması amaçlanıyor.