Ankara'nın Okul Öncesi Notu Zayıf

İstatistiklere göre Ankara'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 35.97 ile Türkiye ortalamasının altında kalarak sıralamada 63. sırada yer alabildi. Ankara'da 2010 yılında ilköğretim net okullaşma oranının ise yüzde 99.47 olduğu ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 5 yaşın tamamını okul öncesi eğitime dahil etmek için çalıştığı bu günlerde, Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı eğitim istatistikleri, okul öncesi eğitimde başkent Ankara'nın durumunu gözler önüne serdi, Ajans'ın 2011 istatistiklerine göre Ankara'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 35.97 ile Türkiye ortalamasının altında kalarak sıralamada 63. sırada yer alabildi.

6. sırada yer aldı

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 yılı eğitim istatistiklerini yayımladı. Buna göre Ankara'da ilköğretim net okullaşma oranı yüzde 99.47'iere ulaşırken, başkent bu oranla Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldı. Türkiye ortalamasının yüzde 98.17 olduğu sıralamada, Vinci olan şehirse yüzde 100'lük orana ulaşan Amasya oldu. Ayrıca Ankara'da genel ortaöğretim net okullaşma oranının yüzde 48.77 olduğu belirlenirken, mesleki ve teknik ortaöğretim net okullaşma oranının yüzde 34.01'de kaldığı ortaya çıktı. İstatistiklere göre okul öncesi öğretimde net okullaşma oranı tüm Türkiye'de yüzde 38.55 iken, bu oran başkent Ankara'da Türkiye ortalamasının altında kaldı. Yüzde 35.97 okul öncesi net okullaşma oranıyla Ankara, tüm Türkiye'de 63. sırada yer aldı. Üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan URAP'ın (University Ranking by Academic Performance) 2011 yılında yayımladığı verilere göre ise tüm üniversiteler için yapılan puanlamada Vinci sırada Hacettepe Üniversitesi yer aldı. Hacettepe'yi ODTÜ ve Ankara Üniversitesi takip etti. YÖK'ün 2011 verilerine göreyse Ankara'da toplamda 201 bin 6 üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü belirlendi. Toplam 92 fakülte ve 55 yüksek okulla hizmet veren Ankara üniversiteleri arasında 67 bin 631 öğrenciyle üazi Üniversitesi, en kalabalık üniversite oldu. Gazi Üniversitesi'ni 44 bin 952 öğrenciyle Ankara Üniversitesi, onu da 30 bin 395 öğrenciyle Hacettepe Üniversitesi izledi. Türkiye'nin en büyük yerleşkesine sahip ODTÜ ise öğrenci sayısı bakımından Ankara'nın 4'üncü kalabalık üniversitesi oldu. Üniversitelerde öğretim elemanı sayılarına bakıldığında da 3 bin 759 öğretim elemanıyla Gazi Üniversitesi yine Vinci sıraya yerleşirken, onu 3 bin 504 öğretim elemanıyla Hacettepe ve 3 bin 391 öğretim elemanıyla Ankara Üniversitesi takip etti. İstatistiklerde ayrıca başkent Ankara'da Eylül 2009-Aralık 2010 döneminde açılan toplam 11 bin 336 kursa toplam 233 bin 483 kursiyerin katıldığı belirlendi.

Küpürler