Ankara’nın Koynunda El Değmemiş Bir Güzellik: Çamlıdere

Ankara’nın Koynunda El Değmemiş Bir Güzellik: Çamlıdere

Çamlıdere ve çevresinin turizm arz kaynakları doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel kaynaklar, konaklama kapasitesi, seyahat organizasyonu sağlayan işletmeler, yiyecek içecek işletmeleri ve eğlence işletmeleri açılarından ele alınmıştır. 

Dokümanlar