Ankara'da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi

Ankara'da Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi

Ankara’da Yenilenebilir Enerji konusunda Kümelenme Analizi projesinin kapsamı;
• Ankara ilinde güneş, rüzgar, jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi, sektörde
çalışabilecek firmaların tespit edilmesi,
• Yenilenebilir enerji sektöründe kümelenme altyapısının oluşturulmasıdır.