Ankara'da teknoparklar buluşması

Ankara Kalkınma Ajansı ile İngiltere Konsolosluğu işbirliğinde dijital sektörlerde inovasyon içerikli “Best Practises Fusion: Tech City London & Techno Cities in Ankara”  (İyi Uygulamaların Paylaşımı: Londra Tekno Kenti ve Ankara Teknokentleri Örnekleri) etkinliği 31 Ocak 2012 tarihinde JW Marriott Ankara Otel’de gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı, düzenlediği “Best Practices Fusion: Tech City London & Techno Cities in Ankara” başlıklı etkinlik ile Ankara ve Londra teknoparklarını bir araya getirdi. 31 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, İngiltere Konsolosluğu Bilim ve Yenilikçilik Birim Yetkilisi Başak Candemir, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Canan Çakmakcı, Gazi Teknopark Genel Müdürü Hanzade Sarıçiçek, Tech City London uzmanlarından Ted Ridgway Watt ve uzman Jakes Blakemore ile çok sayıda teknopark yöneticisi ve çalışanı katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın Türkiye’nin siyasi başkenti olmasının yanı sıra teknoloji başkenti olduğunu da vurguladı. Balcı; “Bugün burada Londra’nın ‘Tech City’ teknoloji geliştirme bölgesi ile Ankara teknokentlerinin deneyimlerini paylaşmak üzere toplandık. Ankara’da bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım geliştirme, savunma ve sağlık sektörleri başta olmak üzere alanlarında uzmanlaşmış 6 teknokent bulunmaktadır. Türkiye’de istihdam edilen toplam AR-GE personelinin yarıdan fazlası Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye’deki toplam patent başvurularının onda birinden fazlası Ankara teknokentlerinde kurulu şirketler tarafından yapılmaktadır.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen İngiltere Konsolosluğu Bilim ve Yenilikçilik Birim Başkanı Başak Candemir, Türkiye ile İngiltere arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin teknoloji alanında da artarak devam etmesi arzusunda olduklarını bildirdi.  

Etkinlikte, Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Dr. İbrahim Erkan Ankara’nın sosyo-ekonomik durumu ile Ar-Ge, bilişim, savunma sanayi gibi öne çıkan sektörleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ankara’nın teknoloji geliştirme bölgelerinin potansiyeli ve teknoparklarda öne çıkan sektörler hakkında katılımcılarla paylaşımlarda bulunan Erkan, Ankara teknoparklarının tanıtımını yaparak, teknoparklarda sunulan imkanlar, araştırma ve Ar-Ge merkezleri ile Ankara’daki 5 faal teknoparktan alınan iyi uygulama örneklerini katılımcıların bilgisine sundu.

İngiliz uzman Ted Ridgway Watt ise gerçekleştirdiği sunumda TechCity London’da  dijital inovasyon merkezi olarak faaliyet gösteren firmalar hakkında katılımcıları bilgilendirirken işbirliği olanaklarını anlattı. Watt, Ankara teknoloji geliştirme bölgeleri hakkında çok önemli ve heyecan verici bilgiler aldığını ifade etti. Uzman Jakes Blakemore da, İngiltere pazarına girmeyi düşünen teknoloji üreten firmalar için stratejik bilgiler verdi. Etkinlik, soru cevap bölümü ve ikili görüşmeler ile sona erdi.  

Teknolojinin Başkenti Ankara

Ankara’nın kalkınması için gerekli yol haritası niteliğinde ve ortak aklın ürünü olan 2011-2013 Ankara Bölge Planı’nda belirtilen “Ankara’yı başta katma değeri yüksek sektörler olmak üzere yenilikçilik yoluyla kaliteli ürün ve hizmet çeşitliliği sunarak küresel düzeyde rekabet edebilen bir merkez haline getirmek” amacı doğrultusunda çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı, bilişim konusuna özel önem vermektedir.

Üniversite ve sanayi işbirliğinin kurulmasında önemli rol oynayan teknoloji geliştirme bölgeleri, yaygın kullanımı ile teknoparklar, ülkemizde aynı veya değişik sektörde faaliyet gösteren yenilikçi işletmelerin bir araya gelmesinin yarattığı sinerji ile Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla kurulmuştur. İlk teknopark da 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde faaliyete başlamıştır. Bugün Türkiye’deki 28’i faal 39 teknoparktan 6’sının bulunduğu (5’i faal, biri kuruluş aşamasında) Ankara, teknoloji geliştirme konusunda liderdir. Ankara’da bulunan teknoparklar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve son olarak da kuruluş aşamasında olan TOBB Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi teknoparklarıdır. Öte yandan, teknoparklardaki yabancı ortaklı firma sayısı yabancı yatırım potansiyeline işaret eden önemli göstergelerden biridir. Ankara teknoparklarındaki toplam yabancı ortaklı firma sayısı (33), Türkiye’deki tüm teknoparklarda yer alan yabancı ortaklı firma sayısının (57) yarısından fazladır. Bu durum, Ankara’nın Ar-Ge ve teknoloji alanında yabancı yatırım çekme konusundaki potansiyelini açıkça göstermektedir.