Ankara'da Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Geliştirilecek

Ankara'da Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Geliştirilecek

ANKARA ANADOLU

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Ankara'da sosyal sorunlara yenilikçi çözümler için platform oluşturulacak. TED Üniversitesi tarafından yürütülecek olan "Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Üretilmesinde Tasarım Odaklı ve Disiplinlerarası bir Arayüz Kurulumu Fizibilitesi" için sözleşme Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile TED Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Belgin Ayvaşık tarafından imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan çalışma ile üniversite ve sosyal-ekonomik aktörler arasında etkileşim ve ortak üretimi kolaylaştıran tasarım-odaklı, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir arayüz yapısı için fizibilite yapılacak. Projenin, Ankara'nın sosyal yenilikçilik potansiyelinin ortaya çıkmasına ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Çalışmada mevcut durum tespitinin ardından ekosistem haritalama ve model pozisyonlama gibi yöntemler kullanılacak ve sonuç olarak gelecek tasarımları ve politika önerileri oluşturulacak. Çalışmanın Ankara'nın yenilikçilik potansiyelini ortaya çıkararak gelecek yıllarda sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması bekleniyor.

Küpürler