Ankara’da Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı Geliştirilecek

Ankara’da Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı Geliştirilecek

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi” için sözleşme imzalandı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yürütülecek projenin amacı, sosyal girişimcilik alanında etkin bir ağ yapının tasarlanarak aktörler arasında işbirliği kapasitesini geliştirmek ve bilgi üretiminin toplumsal faydaya dönüşümünü sağlamak olarak belirlendi. Bu çerçevede kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sektör işbirliği modellemesine yönelik araştırma yürütülecek, ayrıca sosyal inovasyon odaklı girişimcilikte farkındalık artırılacak ve girişimcilik ekosistemi kurgulanacak. Çalışmanın Ankara’nın sosyal girişimcilik kapasitesini artırması, gelecek yıllarda yürütülecek projelere bilimsel temel sağlaması hedefleniyor.